Arbeidskontrakt med inkludert overtid

Publisert: 07.12.2020
Emneord:

Jeg har blitt tilbudt «inkludert overtid»(200 timer pr år) i min nåværende jobb. Kontraktsforslaget er på en ny årslønn som tilsvarer min nåværende årslønn pluss 200 timer til uten tillegg. Kontrakten inneholder også en klausul om at dersom jeg ikke jobber disse 200 timene ekstra så skal den negative saldoen overføres til neste år og jobbes inn. Er dette lov? Kan arbeidsgiver kreve disse timene arbeidet etter året er omme eller er det arbeidsgivers ansvar «sørge for nok å gjøre» innenfor året?

Svar:

Alt er lov, så lenge det er avtalt, innenfor arbeidsmiljølovens regler og ikke urimelig. Dette høres urimelig ut. Ingen skal jobbe gratis. Det er heller ikke lov å fastsette "random" overtid i forkant. Overtid skal kun benyttes når det er særlig nødvendig og kun i en tidsavgrenset periode. Overtid skal ikke brukes fast. Det er kun personer i ledende stillinger eller i særlig selvstendige stillinger som ikke kan ha krav på overtidsbetalt. Alle andre har krav på minimum 40% tillegg til ordinær lønn for overtiden. Det blir jo enda mer i strid med disse reglene om at "manglende overtid" skal føres over til neste år. Dette er nok en arbeidsgiver som i overkant er kreativ og uten kjennskap til de reglene som skal beskytte arbeidstaker mot utbytting og helseskadelige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet vil kunne hjelpe deg.
Til grunn for mine betraktninger gjelder at du har en ordinær arbeidstid på 40 timer pr. uke, slik at disse 200 timene kommer på toppen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: