Arbeidstaker leverer ikke sykemelding

Publisert: 07.12.2020
Emneord:

Har en arbeidstaker som har hvert sykmeldt grunnet karantenetid. Men å levere sykemelding gjør hun ikke. Men krever å få disse dagene hun var borte fra jobb, betalt. Vi SKAL ha sykemelding av henne før vi gjør noe. Men dette er 18.september. Hvor lang tid har hun på å levere sykemelding til sin arbeidsgiver/sjef før vi bare setter en strek over hele saken? Det har snart gått to måneder uten at hun har levert sykemelding. Har også fulgt opp saken med henne flere ganger.

Svar:

Jeg vil råde deg til å utvise tålmodighet. Det kan være at hun har vært syk og fortsatt er så syk at hun ikke kan ivareta sin situasjon. Men det er en håpløs situasjon for en arbeidsgiver. Du bør sørge for dokumentasjon på dine henvendelser til henne. Send brev om du ikke får svar på e-post. Du må stille krav til henne om at hun forklarer situasjonen. Du kan innkalle henne til drøftingsmøte hvor dere tar opp situasjonen. Hvis hun fortsatt ikke svarer eller møter opp, så vil det være grunnlag for å sende varsel om oppsigelse eller eventuelt å sende en oppsigelse. Du må da sørge for å følge de formelle krav til en oppsigelse og hvorledes den skal fremsettes.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: