Arbeidstid for assistenter

Publisert: 24.08.2020

Hvor mange timer må en jobbe pr. uke i 50 % komprimert stilling? Gjelder assistenter som jobber i skole og følger skoleruta 39 uker i året.

Svar:

Dette må du ta opp med tillitsvalgt eller din arbeidstakerorganisasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: