Arbeidstid på vakttelefon

Publisert: 07.12.2020
Emneord:

Hvordan er reglene for vaktordninger? Vi går på telefonvakt fredag kl. 16 og av fredagen etter kl. 08. Vi er på jobb på kontoret fra 08-16 også den uken vi har vakt. Det er i perioder veldig hektisk på vakten, der telefonen ringer jevnt gjennom hele døgnet. Det er faste arbeidsoppgaver som vi må gjøre på vakt. Kompensasjonen vi har for denne vakten er 1 dag avspasering. Jeg tror dette ikke kan være lov, men vil gjerne ha loven på min side når jeg skal kreve forandringer.

Svar:

Totalt kan du arbeide 40 timer i uken. D.v.s. at du må ha en fridag for å kompensere den overtiden som vakttelefon representerer. Vakttelefon 24/7 regnes som 1/7-del av en uke. Så da er det opp til deg å sørge for at du ber om en fridag hver uke, eller slik du ønsker når dette passer med arbeidsgivers arbeidsplaner. Men hvis du utfører arbeide som du kunne utført i ordinær arbeidstid, gjør du noe mer enn å betjene en vakttelefon. Dette er arbeide som du har krav på å få betalt for, og dette arbeidet spiser av din maksimale tillatte arbeidstid som er 40 timer pr. uke.
Beredskapsvakt på toppen av 40 timers arbeidsuke er ikke tillatt om det ikke er regulert i en tariffavtale.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: