Arv etter barnløs fetter

Publisert: 07.05.2021

Vi er tre kusiner som er arvinger (arveklasse 3) til en fetter som var barnløs. Hvordan skal arven fordeles? Gjelder prinsippet om fordeling etter linjer? Kusinene er døtre av to av avdødes tanter. Den ene hadde en datter, den andre to døtre. Fordeles da arven i to etter tantene - så det blir 1/2 til en kusine og 1/4 til hver av de to andre kusinene?

Svar:

Ja, det stemmer slik dere sier, så frem fetteren ikke hadde egne søsken. Hver av de avdøde tantene arver 1/2 hver, som deretter fordeles nedover uavhengig av hvor mange barn de har.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: