Arv etter biologisk far

Publisert: 01.09.2020

Min biologiske far og jeg har aldri hatt kontakt, jeg er ikke adoptert av min stefar. Hva med arv i dette tilfellet, blir jeg automatisk kontaktet når den tid kommer iht arveoppgjør, eller må jeg selv gjøre noe/melde inn for å få noe av arven?

Svar:

Normalt vil de som er registrerte i folkeregisteret bli kontaktet av tingretten (Byfogden i Oslo) hvor dødsfallet blir meldt inn, men jeg anbefaler alle å selv ta kontakt med retten i etterkant av et dødsfall. Det er tingretten/byretten som utsteder skifteattest, dersom man skal overta til privat skifte. Det er også tingretten som oppnevner bostyrer dersom det skal være offentlig skifte. Det kan også være at det er opprettet testament som er innsendt til retten for oppbevaring.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: