Arv etter ektepar uten barn

Publisert: 05.11.2021

Hvem arver uskiftet bo: Ektepar uten barn - den ene med søsken og nieser og nevøer, den andre med nevøer i live når lengstlevende faller fra.

Svar:

Uskifteboet vil ved lengstlevendes død fordeles med en halvpart på hver av ektefellenes slektsarvinger. Altså vil den ene ektefellens søsken ( eventuelt nieser/nevøer dersom de er barn av avdøde søsken) arve den ene halvparten, og nevøene etter den andre ektefellen arve den andre halvparten.

Det forutsettes at det ikke foreligger testament som regulerer fordelingen, og at det er uskifte med felleseiemidler. Dersom gjenlevende satt i uskifte med særeiemidler, kan det være en annen fordeling, hvor det ikke deles i to like halvdeler, men at boet må fordeles forholdsmessig.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: