Arv etter far som har giftet seg på nytt

Publisert: 15.06.2021

Min datters utenlandske far har giftet seg og stiftet ny familie i Norge. Vi var ikke gift og far og datter har ikke kontakt. Vil min datter arve på lik linje med halvsøsknene?

Svar:

Etter norsk rett vil datteren din ha arverett etter sin far, uavhengig av om han er gift på nytt eller ikke.

Under forutsetning av at hans primære tilknytning er i Norge på tidspunktet hvor han dør, slik at det er norske arveregler som legges til grunn, så vil arven etter loven fordeles på følgende måte:

Ektefellen har fortrinnsrett på arv, den lovfestede delen av arven er en fjerdedel av arven (minimum fire ganger grunnbeløpet. (Grunnbeløpet er pt. kr. 106 399,-).

Deretter vil barna hans ha krav på to tredjedeler av det han etterlater seg. Pliktdelsarven til barna er begrenset oppad til 15 ganger grunnbeløpet pr barn. Dette innebærer at om han har midler ut over pliktdelsarven, så kan han fritt velge hvem som skal arve dette. Det er da fullt lovlig å gi det resterende av arven for eksempel til din datters halvsøsken, og utelate henne fra det resterende, men pliktdelsarven kan han ikke lovlig ta fra henne.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: