Arv etter tremenning

Publisert: 01.09.2020

Avdød far har en tremenning som dør. Tremenningen har ikke mann eller barn. Avdøde far har et gjenlevende søskenbarn som også er tremenning til avdøde tremenning. Arver han etter tremenning da? Det er kun denne tremenningen igjen av slekt. Har vi 3 søsken da arverett før eneste gjenlevende tremenning?

Svar:

Arveloven § 1 til 3 regulerer hvilke slektninger som har arverett i tillegg til ektefelle. Man kaller dette normalt for arvegangsklasser. Vi har tre arvegangsklasser. Første klasse er avdødes barn og linjen nedover fra barna. Andre klasse er foreldrene og linja nedover fra foreldrene (søsken, nieser, nevøer).

I tredje og siste arvegangsklasse er arvelaterens fettere og kusiner de fjerneste arveberettigede slektningene. Er det bare fjernere slektninger, og arvelateren ikke har skrevet testament, fordeles arven etter § 46 til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. Etter § 46 andre ledd kan man likevel søke departementet om få få arven. Det kan både slektninger og andre som har stått arvelateren nær søke om.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: