Arv fra en som ikke er i familie

Publisert: 14.08.2020

Jeg arver fra en som ikke er i familie. Fikk beskjed av avdøde at alt av papirer var sendt inn til advokat en god stund før han døde. Begravelsen var forrige uke. Jeg lurer egentlig bare på om det er noe jeg må gjøre? Eller går dette av seg selv?

Svar:

Jeg anbefaler deg å enten kontakte tingretten for å høre hvem som eventuelt har tatt over boet til privat skifte, og melde deg til denne personen, eventuelt om testamentet ligger til oppbevaring der. Om det er en advokat som følger opp skiftet, så kan du kontakte denne. Selv om det normalt blir fanget opp av den som skal gjennomføre oppgjøret i tråd med testamentet, er det ofte greit også for denne å få nødvendig kontakt med andre arvinger.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: