Arv fra USA

Publisert: 15.09.2020

Jeg skal motta arvepenger fra USA. Jeg lurer på hva mitt ansvar er når det gjelder skatter og formelle erklæringer. Skatteetaten sa at hvis jeg mottar arv fra utlandet, må jeg informere om dette på selvangivelsen (hvis verdien er over 100 000 kroner).

1. De informerte meg om at arv i utgangspunktet ikke er skattepliktig. Gjelder dette arv fra utlandet?

2. Er det noe annet jeg bør vurdere også?

3. Er det en øvre grense da det er en nedre grense på 100 000 kroner?

Svar:

Dette er ikke skattepliktig i Norge, med mindre du evt får formue av det. Da blir du formuesbeskattet på vanlig måte. Grunnen til at du må opplyse dette er kun for informasjon til Skatteetaten, da de vil de en endring i verdier.

Nei, det er ingen øvre grense. Alt over kr 100 000 må opplyses.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: