Arv fra uskiftet bo

Publisert: 17.03.2021

Min mor sitter i uskiftet bo. Hun og min far har to fellesbarn, ingen særkullsbarn. Ved min mors død, arver da min søster og jeg alt? Eller vil fars gjenlevende søsken og deres barn, evt. barn etter avdøde søsken, ha krav på noe? Og min mors bror, hans kone, barn og barnebarn, vil de ha krav på noe? Pr i dag har hun ikke testamente. Vi oppretter fremtidsfullmakt. Hvor mye kan bestemmes i et testamente uavhengig av loven? Kan hun gi så store gaver hun vil mens hun lever og er mentalt frisk?

Svar:

Dersom dere er de eneste barna til din far så arver dere alt etter han. Hans søsken er ikke arvinger når han hadde livsarvinger (barn, barnebarn).
Deres mot kan opprette testament og disponere over 1/3 (2/3 er barnas pliktdelsarv). Dersom boet er av ev viss størrelse kan barnas pliktdelsarv reduseres til 15 G (ca 1,5 mill kr) til hvert barn og resten kan testamenteres over.

Hun kan gi bort gaver fra uskifteboet så lenge disse ikke står i misforhold til boets størrelse, eller dersom dere barna aksepterer dette.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: