Arv som særeie

Publisert: 03.09.2020

Mine besteforeldre vil at arv til min far skal være hans særeie som skal gå videre til meg av det som er igjen ved min fars bortgang. Min far er gift på nytt og jeg lurer på om den nye konen har krav på noen av disse pengene når alt han etterlater seg er under kr. 400 000,-. De har ingenting av verdi som felleseie. Eller går min fars nye kones rettigheter foran mine som sier at hun har krav på minst 4g selv om dette er særeie?

Svar:

Ektefellearven beregnes også av særeiemidler.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: