Arve uskiftet bo

Publisert: 25.11.2020
Emneord: ,

Min mor er 88 år. Far er død. Mor sitter i uskiftet bo. Vi er to søsken som skal arve huset. Søsteren min ønsker å bygge på huset slik at mor kan bo i den nye fløyen og min søster skal overta og flytte inn i huset. Vi er enige om dette alle tre. Vi er også enige om at jeg skal få min halvdel av husets verdi nå i arv. Hvordan kan dette gjøres uten at min søster eller jeg blir beskattet av arveoppgjøret?

Svar:

Selve forskuddet på arv er det ikke noen avgift på, da det ikke er arveavgift.

Når dere mottar dette, så vil formuen deres øke. Om dere vil få formuesskatt, vil avhenge av deres øvrige økonomi.

Så lenge en bolig overdras, må ny eier betale dokumentavgift. Det gis ikke fradrag for dette ved forskudd på arv, så din søster vil bli ilagt dokumentavgift for verdien av boligen ved overtagelsen (2,5 %). Din mor kan mest sannsynlig selge uten gevinstbeskatning, om hun har bodd der 1 av de siste to år.

Din søster vil heller ikke få noen gevinstbeskatning ved senere salg, dersom hun oppfyller boplikten for den opprinnelige delen av boligen. om hun leier ut ny fløy, så vil boplikten og fritak kunne påvirkes av dette. Størrelsen på ny fløy og utleie vil også påvirke om det er skattepliktig utleie til din mor.

Jeg anbefaler at dere får en konkret vurdering av saken.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: