Arver barn foreldres gjeld?

Publisert: 27.08.2020

Hvis man har mye gjeld, og ikke ha noe av verdi eller eier noe, man er alene, men har barn på 22,20 og 11 år, og man dør, skal de så betale ens gjeld?

Svar:

Nei, ingen arver gjeld om man ikke ønsker det. Dersom man påtar seg avdødes gjeldsansvar, må man signere på dette (privat skifte). Dersom man ikke ønsker å overta avdødes gjeldsansvar, kan man begjære offentlig skifte. Tingretten oppnevner da en advokat til å gjennomføre skiftet, og kostnadene for dette tilfaller de som begjærer offentlig skifte (en eller flere av arvingene). Dersom arvingene mistenker at avdøde har mye gjeld, kan man be om at det utstedes et proklama hvor kreditorene får 6 uker til å melde sine krav. Deretter kan man avgjøre om man velger offentlig eller privat skifte.

Del denne artikkelen: