Arver gård med odelsrett

Publisert: 20.06.2019

En onkel testamenterer en gård med gårds- og driveplikt til meg som er nevø. Han har en sønn som har odelsrett, men vil ikke at han skal overta gården. Når jeg da overtar denne gården for kr 60 000 bare for å ta en sum, er det da slik at sønnen som har odelsrett skal ha 2/3 deler av den summen som gården ble solgt/testamentert for til meg, og selve testamenteringen foregår den i sammen med eier, meg som den skal testamenterer til og advokat?

Svar:

Odelsrett og arverett er to forskjellige rettsområder. Man har som odelsberettiget en rett til å kreve å overta eiendommen dersom den blir solgt/overdratt utenfor odelsrekkefølgen. Dette er en rettighet uavhengig om man har krav på arv. Salgssummen på odelseiendommer fastsettes normalt ved vanlig takst og metode for landbrukseiendommer med odel. Overdragelse etter eiers død må da skje fra dødsboet til kjøper. Prisfastsetting må normalt godkjennes av kommunen i henhold til reglene om konsesjon. Hvis eiendommen er boets eneste verdi, vil livsarvinger etter avdøde ha krav på 2/3 av verdien av eiendommen, eller minstearven.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: