Avslag på søknad om uføretrygd

Publisert: 23.11.2021

Jeg har vært syk i 7 år nå, har vært igjennom mye behandling, men ingenting ha hjulpet. Er i prosessen med å søke uføretrygd, men har fått avslag pga "feil" diagnose. NAV og lege sier at diagnosen ikke er innenfor rammeverket til NAV og at jeg dermed har veldig liten sjanse til å få uføretrygd. Så et liv på sosialstønad er framtiden, er det virkelig mulig å havne der, eller er det noe jeg kan gjøre?

Svar:

Dersom du får avslag på uføretrygd og mottar sosialstønad vil du trolig oppfylle krav om fritt rettsråd (fri rettshjelp). Ta kontakt med advokat for å få konkret vurdert og om du har rett på fritt rettsråd. Advokaten kan da vurdert avslaget.

Del denne artikkelen: