Avspasering med lønn ved oppsigelse

Publisert: 26.10.2021

Jeg har sagt opp min stilling, og har 3 måneder oppsigelse, 1 måned og 10 dager igjen av tiden. Jeg har totalt 41 dager ferie igjen og avspasering på omtrent 200 timer. Jeg har spurt arbeidsgiver om å ta ut avspasering med lønn, men blir avvist og krever at jeg tar ut ferie og avspaseringstimer blir slettet. I min kontrakt står kun at overtid ikke utbetales, men ikke noe om fleksitid eller avspasering i min kontrakt. Har jeg rett til å nekte pålegg om ferie samt krav om å bruke timer til gode?

Svar:

Det er arbeidsavtalen som regulerer dette utover arbeidsmiljøloven og ferieloven. Hvis dette ikke er spesifikt regulert i arbeidsavtalen, har du krav på betalt overtid med 40% tillegg, dvs. samlet 140% for lønn + overtidstillegg. Hvis du ikke har avviklet ferie, men har fått utbetalt feriepenger i stedet for lønn i feriemåneden (juni eller juli), må du huske på at du har krav på å få betalt for de dagene du arbeidet uten å få lønn for dette. Du har krav på feriepenger uansett, da feriepenger er en opparbeidet rettighet fra foregående år. Din arbeidsgiver kan altså ikke kreve at avspaseringstimer skal slettes uten å betale deg 140% godtgjørelse pr. time som slettes.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: