Avtale om hvor barna skal bo ved samlivsbrudd

Publisert: 30.04.2018

Hvis min samboer og jeg skriver en kontrakt på at hun skal få lov til å ta med seg fremtidige barn tilbake til hjemlandet sitt. Blir dette en gjeldende kontrakt? Hun er da redd for at hun må bli boende i Norge for å ha samvær med barna. Kan en sånn kontrakt fungere?

Svar:

Avtaler/kontrakter vedrørende barn er ikke like bindende som andre avtaler og kontrakter. Avgjørelser om barn skal alltid foretas etter en konkret og nåtidsvurdering av barnets beste. Det medfører at en avtale vil kunne være førende, men ikke 100 % bindende. Dersom den ikke er til barnets beste når avtalen skal tre i kraft så vil den kunne bil satt til side.

Ved et samlivsbrudd mellom dere måtte dere ha vurdert hva som er til barnas beste etter en konkret vurdering hvor blant annet følgende momenter vil være avgjørende barnas tilknytning til dere begge, nærområdet, Norge og eventuelt hva barna selv ønsker dersom de er i en alder hvor de er i stand til å danne seg standpunkter om dette.

En avtale hvor barnemor skal få ta med seg eventuelle fremtidige barn til hjemlandet vil altså etter min vurdering ha begrenset rettslig verdi.

Del denne artikkelen: