Avtale om særeie for ektepar med særkullsbarn

Publisert: 20.05.2021

Kan man som ektepar med særkullsbarn ha særeie på det som står i eget navn, kun overfor motpartens barn ved dødsfall, ikke særeie overfor hverandre?

Svar:

Særeie er ekteskapslovens betegnelse på formue som er unntatt fra likedeling ved ekteskapets opphør. Alle ekteskap opphører, enten ved samlivsbrudd eller ved dødsfall.

I tilfelle at ekteskapet opphører ved dødsfall, er det mulig å avtale at særeie kun skal gjelde hvis en spesifikk av dere dør først. Dette må gjøres i ektepakt. Det er også mulig å regulere fordeling av eiendeler i testament.

Den andre ektefellens særkullsbarn vil ikke ha arverett etter deg direkte, men vil kunne arve verdier fra ditt bo, om du dør først og din ektefelle har tatt arv fra deg. Det er mulig i testament å avtale hva som skal skje med verdiene den førstavdøde har etterlatt seg til den lengstlevende, dette kalles en sekundærdisposisjon. Det må gjøres i testament om det skal være bindende. Dette er komplisert og her kan det være fornuftig å kontakte en advokat med kompetanse innen arverett, for å få det utfallet dere ønsker dere.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: