Avvikling av ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 26.10.2021

Hvis jeg har 3 måneder oppsigelsestid og denne utløper 1. Februar, har jeg da rett på å ta ut ferie i Januar hvis jeg som arbeidstaker sier opp selv? Evt. hvor mye ferie har jeg rett på?

Svar:

Av ferieloven § 8 (2) fremgår det at "på de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan ferie fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse". Ferieloven § 6 bestemmer at med mindre partene blir enige, er det arbeidsgiver som fastsetter feriefritid etter å ha drøftet spørsmålet med arbeidstaker. Etter ferieloven § 7 kan arbeidstaker kreve at 18 virkedager ferie avvikles i hovedferieperiode i tidsrommet 1. juni - 30. september, samt at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

Mitt råd er å spørre arbeidsgiver om du kan avvikle ferie i januar i forbindelse med oppsigelsestiden. Med mindre virksomheten har en svært travel periode i januar, vil jeg anta at arbeidsgiver er imøtekommende. Hvis arbeidsgiver motsetter seg ferieavvikling, kan du i hvert fall argumentere for at du kan få ta ut syv virkedager samlet i løpet av januar.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: