Banken bekrefter ikke sletting av pant i bolig

Publisert: 26.04.2021

Jeg har hatt et boligkredit lån i bank, hvor de har tatt pant (signert en elektronisk erklæring om pantsettelse) i boligen for beløpet. Lånet er fullt innbetalt og boligkreditten oppsagt. Banken har bekreftet at de har slettet boligkredit kontoen, men ikke bekreftet at pantet i bolig er slettet. Boligkreditten har positiv saldo i min favør. Hva kan kreves av "kvittering" for at boligpantet er slettet? Skal ikke min positive saldo ha en avregning mot renten banken beregner seg?

Svar:

Dette må du ta kontakt med banken for å avklare.

Dersom pantet bare er for boligkreditt, er det naturlig at pantet slettes når boligkreditten avsluttes. Du skal motta bekreftelse på sletting av pant. Dersom pantet derimot også gjelder for annet lån, så skal dette stå. Du kan da ev. diskutere nedsettelse av pantebeløp.

Renter på boligkreditt er for den kreditt du får fra banken og er ikke tilsvarende om du har positiv saldo på denne konto. Jeg antar at det er regulert i avtalen hvilken rente du har rett på ved positiv saldo.

Som sagt, ta kontakt med baken og få avklart både din rett på renter, om pantet nå skal slettes og bekreftelse på slettingen.

Del denne artikkelen: