Barn fra tidligere forhold og arv

Publisert: 28.10.2020

Utfordringen: Pappa sitter i uskiftet bo. Eiendommen står fortsatt på mamma som er død. Eiendommen må nå tinglyses over på pappa for at han skal få lån i banken. Pappa har et barn fra et tidligere forhold. Vil dette barnet kunne gjøre krav på en del av eiendommen når pappa faller fra? Eventuelt hvordan kan dette unngås?

Svar:

Det kommer an på om din mor og far hadde felleseie eller særeie. I tillegg, hvorfor sto eiendommen på din mor, betyr det at hun eide den alene, og på hvilket grunnlag. Grunnbokshjemmel er ikke nok til at ikke din far har et evt eierskap i den.

Eies eiendommen i felleseie vil din fars barn fra tidligere forhold ha arverett i hele hans formue, herunder eiendommen. Dette vil dog være tilfelle uavhengig av om eiendommen overføres til han nå eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: