Barn må signere iPad-avtale på skole

Publisert: 22.09.2020

Min datter går i første klasse og de skal få utdelt Ipad for lån til bruk i skole og hjemme. Skolen ber oss signere en låne avtale med erstatningsansvar. De ber også om barnets signatur. Barn under myndighetsalder kan vel ikke signere en avtale med slikt ansvar? Kan vi nekte barnet å signere? Kan skolen kreve barnets signatur ?

Svar:

Det vil være forelderens signatur som er rettslig bindende mht. ansvar og konsekvenser. Barn kan likevel skrive navnet sitt for å bekrefte at de er gjort kjent med noen regler og det er inngått en avtale skole og foreldre er blitt enige om. Men noe rettslig ansvar kan ikke pålegges barn på 6 år.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: