Barn vil ikke ha samvær med far

Publisert: 06.04.2020

Barnet mitt har fast bosted hos meg og samvær med far. Barnet vil ikke være hos far. Hva kan jeg gjøre? Jeg ønsker også å flytte til utlandet for å starte på nytt. Hvordan kan jeg gå frem for å flytte? Jeg forstår det slik at far må akseptere flytting. Men hva om han ikke aksepterer. Hva gjør jeg da? Far har ny partner og de venter barn sammen.

Svar:

Det første du bør gjøre er å bestille mekling ved familievernkontoret eller annen godkjent mekler. Du bør der fremlegge de utfordringer du beskriver slik at far gjøres kjent med dette og dere kan få bistand av mekler til å finne frem til hensiktsmessige løsninger. Dersom barnet har fylt 7 år vil det også kunne være hensiktsmessig at mekler snakker med barnet.

Dersom ikke far deler dine synspunkter og mener det fortsatt skal være samvær må spørsmålet eventuelt bringes inn for retten.

Det samme vil være situasjonen dersom far motsetter seg flytting til utlandet. Dersom far har del i foreldreansvaret må spørsmålet om flytting utenlands også behandles av retten. Har du foreldreansvaret alene vil du kunne flytte utenlands uten fars samtykke. Dette er naturligvis noe man kun bør gjøre dersom en slik løsning åpenbart er den beste for barnet.

Når retten skal ta stilling til disse spørsmålene vil avgjørelsen rette seg mot hva som antas å være den beste løsningen for barnet. Hva som er den beste løsningen for foreldrene er av underordnet betydning.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: