Barnebidrag etter 18 år

Publisert: 04.01.2021

Har en sønn som er 18 år som går siste år på videregående. Han har søkt om bidrag etter fylte 18. Hvor lenge har han krav på å få dette? Han sier han måtte søke bidrag fordi mor må ha alle pengene ellers kaster hun ham ut. Han gjør det veldig bra på videregående og jobber litt ved siden av. Det er ingenting i veien for evnene hans for å klare seg videre. Hva kan evt. skje videre (bidrag) etter videregående hvis han blir boende hjemme?

Svar:

Den store hovedregelen er at barn kan kreve bidrag til de avslutter videregående skole. Loven utelukker ikke bidrag etter avsluttet videregående, men der er svært sjeldent dette innvilges. Dette har sammenheng med at det da vil være naturlig at barnet enten forsørger seg selv eller benytter seg av aktuelle støtteordninger fra det offentlige.

Bidrag ytes uavhengig av om bidragsmottaker bor hos en av foreldrene eller for seg selv.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: