Barnebidrag og arv

Publisert: 17.06.2020

Jeg lurer på hvordan det er med barnebidrag når den bidragspliktige mottar arv. Det er slik at bidragspliktige har aldri betalt bidrag, jeg får kun forskuddsbidrag fra NAV. Arven er blant annet eiendom som skal selges. Er det noe håp om å få bidrag ut ifra dette, eventuelt bidrag betalt på etterskudd?

Svar:

Barnebidrag fastsettes på bakgrunn av den bidragspliktiges inntekt. Formue, herunder arv vil ikke komme inn ved beregningen.

Dersom det er slik at bidragspliktige har opparbeidet seg en gjeld til statens innkrevingssentral knyttet til manglende barnebidrag vil man kunne ta utlegg i denne type formuesgoder og slik at de vil kunne inndrive en gjeld på dine vegne. Dersom det ikke har vært grunnlag for noe utover minstebidrag som er innkrevd vil ikke en evt. arv få betydning for hva du kan kreve i bidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: