Barnebidrag til barn over 18

Publisert: 19.11.2021

Barn over 18 år krever barnebidrag gjennom NAV. Barnet har gått 2 år på videregående, valgte så å slutte, og ikke fullføre det tredje og siste året. Isteden har barnet meldt seg inn som privatist og skal ta denne utdanningen via NKI fjernundervisning. Finnes det noen presedens for hvorvidt fjernundervisning regnes som "vanlig"? Jfr. barneloven §68 "Om barnet etter fylte 18 år fortsetter med slik skolegang som regnes som vanlig, har det krav på pengetilskudd for den tid skolegangen varer"

Svar:

I følge NAVs rundskriv så er retten til barnebidrag ved videregående opplæring knyttet til at utdanningen i seg selv er på nivået for videregående skole, eller tilsvarende. Dersom barnet tar skolegang som tilsvarer videregående opplæring vil det kunne ha krav på bidrag. Dersom det er snakk om en annen type utdannelse, vil det ikke være rett til å få barnebidrag under utdannelsen, da plikten kun strekker seg til barn over 18 år som går på skole tilsvarende videregående skole.

Hvorvidt skolegangen gjennomføres på en privat eller offentlig utdanningsinstitusjon, vil ikke være avgjørende for retten til barnebidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: