Barnebidrag til hjemmeværende barn over 18

Publisert: 11.08.2020

Angående barnebidrag: Jeg og min ektefelle har 3 barn. I mellom mellomste og yngste barn fikk min ektefelle et barn med en annen. Han har pr i dag ikke bidragsevne, men når vår eldste fyller 18 år vil bidraget bli tatt opp på ny av NAV. Vil det ved fastsettelse av bidra tas hensyn til at vår eldste da fortsatt er på videregående skole og vi har forsørgerplikt til han er ferdig med den (dvs når han er 19)? Bidragsbarn kan jo søke bidrag gjennom videregående, så burde gjelde andre veien også.

Svar:

Det er NAV som beregner det konkrete barnebidrag, så vil råde deg til å ta kontakt med dem for å få en nærmere tilbakemelding på hva som skje i ditt aktuelle tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: