Barnebidrag ved delt bosted for barna

Publisert: 08.01.2020

Når man har delt fast bosted og 50/50 , får jeg barnebidrag da? Han nekter nemlig. Han har betydelig mer inntekt enn meg. Jeg er bare vikar og tjener lite.

Svar:

I tilfeller der det er inngått avtale om fast delt bosted med lik andel samvær, er utgangspunktet at foreldrene dekker en halvdel hver av underholdskostnaden for barnet og dermed fordeler kostnadene mellom seg. NAV vil imidlertid likevel regne ut et nettobidrag som skal utjevne inntektsforskjellen mellom dere. Dersom det er vanskelig å få til en privat avtale med far, kan du be NAV om å fastsette barnebidraget.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: