Barnefar ønsker foreldreansvar

Publisert: 20.01.2020

Jeg og barnefar er ikke sammen, vi har nettopp vært på mekling siden far ønsker foreldreansvar, noe jeg ikke går med på da han ser bare barnet kanskje 2 timer pr. uke på eget initiativ. Kan også legge til at han gjorde det slutt med meg da jeg ble gravid, dette var ikke planlagt. Er det stor sannsynlighet for at barnefar vil få medhold ved en evt rettssak? Barnet kjenner ikke faren.

Svar:

Den store hovedregel er at foreldre har felles foreldreansvaret for barn. Det skal adskillig til for å nekte en av foreldrene dette.
Allikevel er det slik at enhver avgjørelse etter barneloven skal rette seg mot det som er best for barnet. Dersom det er slik at far er svært fraværende og ikke i posisjon til å medvirke i forhold til avgjørelser som krever del i foreldreansvaret så er det ikke sikkert han bør inneha dette.

Dersom saken bringes inn for retten vil dette være sentrale og avgjørende vurderinger i forhold til om far bør ha del i foreldreansvaret.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: