Barnefordeling i Spania

Publisert: 07.12.2018

Jeg lurer på barnefordeling om det blir ett brudd f.eks i Spania. Er gift med ei i fra utlandet. Vi tenker på å flytte til Spania og la vår norskfødte datter begynne på norske skolen der. Jeg vil pendle og fremdeles ha adresse i Norge. Om det skulle bli et brudd mens vi bor der og jeg ønsker å selge i Spania og flytte til Norge, mens mor vil ikke. Hvordan kan en da regne med barnefordeling vil utarte seg da barnet er norsk, og går på norsk skole som far vil barnet skal fortsette med i Norge?

Svar:

Dersom barnet er bosatt i Spania er det i utgangspunktet spansk rett som regulerer barnefordelingen. Jeg har dessverre ikke tilstrekkelig kompetanse innen spansk barnerett til å kunne opplyse om hvordan en barnefordelingsprosess vil utarte seg i Spania. Dersom barnet oppholder seg i Norge vil du kunne reise sak her og det vil da foretas en konkret vurdering om det er til barnets beste å bo fast med deg i Norge eller med mor i Spania.

Del denne artikkelen: