Barnehage må tilbakebetale penger til kommunen

Publisert: 28.10.2020
Emneord:

Jeg har drevet privat barnehage og kommunen er lokal barnehagemyndighet. Jf bhl § 8 , skal de gi veiledning slik at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Vi er veiledet av kommunen til å føre regnskapet i BASIL på en spesiell måte, likeledes hvordan overskudd i bedriften skal kunne benyttes. Vi har fulgt veiledningen 100 %. Nå har kommunen, barnehagemyndigheten, dømt oss til å tilbakebetale 300 000kr fordi vi har fulgt deres veiledning. Er dette lovlig myndighetsutøvelse?

Svar:

Hvis du mener at dette vedtaket er feil, må det sendes klage til Fylkesmannen (Statsforvalteren) for ditt fylke.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: