Barnevern krever tilsyn i avsluttet sak

Publisert: 20.01.2020

Er i en barnevernssak som er avsluttet. Samvær starter nå. Mor har hatt daglig omsorg med anbefaling fra barnevernet siden august. Vi gikk inn med muntlig avtale om samvær 2 dager i uken. En ettermiddag og en helgedag med lenger varighet. Barnevernet krever tilsyn, og de skaffer en tilsynsperson og setter opp samvær 2 ukedager i uken, ingen helg. Ikke sier de om det er støtter eller beskyttet tilsyn. Kan barnevernet overgå foreldrenes avtale? Saken er konkludert etter 4-4 andre ledd.

Svar:

Så lenge ikke barneverntjenesten har overtatt omsorgen eller fattet annet vedtak som tar barnet ut av hjemmet, så er det foreldrene som regulerer samværene. Barneverntjenesten kan legge føringer på hva de mener er hensiktsmessig og også tilby seg å stille med tilsyn, men dette er ikke noe etaten kan bestemme.

Det som kan være en utfordringer er at barneverntjenesten settes som vilkår for å ikke fatte akuttvedtak eller fremme sak om omsorgsovertakelse at den som har bostedsansvaret begrenser eller kontrollerer samværene med den andre. Det vil da ligge en vesentlig risiko i det å ikke forholde seg til de føringer som barneverntjenesten gir.

Allikevel er det slik at det er foreldrene som bestemmer så lenge omsorgen ligger hos en av dere.
Jeg håper det var svar på spørsmålet ditt.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: