Barnevernet har utvidet sak uten å varsle

Publisert: 06.01.2020

Har en barnevernssak som var ferdig 3. november. Når jeg ser i papirene har de utvidet undersøkelse til 19. desember, dette uten å informere meg. Jeg har ikke fått en skriftlig dokument i hele saksbehandlingen, bare at de anbefaler mor daglig omsorg over telefon. Ingen faglig begrunnelse, bare antydninger om div ting som blir fremlagt fra mor. Sånn har de holdt på i 6 måneder. De sier også at de ikke anbefaler noen telefonkontakt. Er dette lov? Har bodd sammen i 11 år frem til juni.

Svar:

Det høres ut som barnevernet slik du beskriver det, ikke har overholdt saksbehandlingsreglene. Jeg forutsetter at du har foreldreansvar for barnet saken gjelder og du er da part i barnevernssaken. Som part har du rett til innsyn i sakens dokumenter. Barnevernet kan ikke bestemme hvem som skal ha hovedomsorg av foreldrene, men de kan komme med anbefalinger. Dersom anbefalingen er deres konklusjon på en undersøkelsessak skal den begrunnes skriftlig.

Uavhengig av hvordan anbefalingen er fremsatt kan ikke barnevernet avgjøre hvem av foreldrene som skal hovedomsorg. Barnevernet kan kun komme med anbefalinger om hvem av foreldrene som bø ha omsorg. Dersom dere foreldrene ikke er enige er det domstolene som bestemmer hvem av foreldrene som skal ha hovedomsorg for barnet.

Del denne artikkelen: