Barneverntjenestens frister for å opprette sak

Publisert: 26.10.2021

Ble oppringt av barnevernet angående ei bekymringsmelding 19. oktober 2021. Vi drar på samtale dagen etter, og får vi se en anonym bekymringsmelding med sjikanerende innhold. Bekymringsmeldinga vart ringt inn til Barneverntjenesten i april 2021. De skal opprette sak, komme på hjemmebesøk og ringe skole, lege osv. Har de holdt fristene sine? Har de lov å opprette sak så langt etter ?

Svar:

Barneverntjenesten plikter å gjennomgå meldinger de mottar snarest og senest innen en uke, samt vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelse eller henlegges. Her har det gått veldig langt over fristen, og det er ikke greit. Først og fremst er dette ugreit av hensyn til barnet, dersom det skulle vise seg at det er forhold av bekymring som burde ha vært avdekket på et tidligere stadium.

Barneverntjenesten er likevel pliktig i å vurdere og gjøre undersøkelser, om det kommer inn opplysninger om bekymringer for et barn. Selv om de har oversittet fristen, betyr det ikke at det ikke skal gjøres undersøkelser. Barnevernets fokus er at barn skal ha gode nok omsorgsbetingelser, og det er de forpliktet til å undersøke om de får opplysninger som tilsier noe annet.

Det du beskriver at barnevernet skal gjøre, er helt vanlige skritt i en undersøkelsessak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: