Barns rettigheter rundt julefeiring

Publisert: 04.01.2021

Jeg har barn med to forskjellige fedre med 10 års mellomrom. Jeg prøver å gjøre så jeg får hatt ungene likt jul/nyttår, men partene motstrider seg dette. Jeg jobber også i romjula, og denne faren har fri. Hadde jeg fått hatt julen slik at ungene var hos meg julaften og far nyttår, så hadde mine barn fått feiret sammen, og jeg hadde fått jobbet. Har søsken noen rettigheter som jeg kunne kommet med ift slike ting? De har ikke feiret sammen siden 2017, og er lei seg for det.

Svar:

Det som er avgjørende i forhold til en avtale om hvilken ordning barna skal ha i forhold til foreldrene er hva som er best for dem. Dersom begge barna ønsker en ordning som innebærer at de er sammen i jula( noe som høre naturlig ut) så bør de møtes på dette.

Jeg vil foreslå at du begjærer mekling ved familievernkontoret og tar opp problemstillingen der. Familivernkontoret vil da også kunne snakke med barna for å få deres meninger om spørsmålet. Kanskje dette kan bidra til å finne en hensiktsmessig løsning.
Dersom ikke dette fører frem må spørsmålet evt. behandles av domstolen. Dette vil ofte bli en belastende prosess for alle parter, men er den eneste måten å få avgjort et spørsmål som foreldrene er uenige om.

Med vennlig hilsen

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: