Bedriften bruker bilder uten formelt samtykke

Publisert: 18.10.2021
Emneord:

Jeg jobber i en organisasjon der det blir tatt bilder av alle aktiviteter/kurs/samlinger vi arrangerer. Det er ikke innhentet noe formelt samtykke til dette, det har vært en usagt forventning i jobben. Kan jeg ved avsluttet arbeidsforhold si at jeg ikke ønsker at de skal bruke bilder som er tatt av meg fremover? Bildene brukes i rapporter, sosiale medier, informasjonsformidling osv.

Svar:

I utgangspunktet "eier" du ditt eget ansikt. Du kan reservere deg mot publiseringen. Men har du aktivt eller stilltiende akseptert bruken og publiseringen, har du i prinsippet "solgt" ansiktet ditt i den aktuelle sammenhengen. Det er normalt en forutsetning at tidligere ansatte ikke benyttes til promotering av bedriften i ettertid. Slik at en kan "normalt" legge dette inn som en forutsetning også i en avtale eller stilltiende aksept, slik at publiseringen opphører ved en ansatts fratreden. Dette er en utfordring for bedriften om en har mange ansatte og eventuelt benytter bilder hvor flere ansatte er med og som ikke primært fokuserer på den enkelte ansatte. En må da oppdatere publisert materiale jevnlig. Derfor benytter seriøse bedrifter ofte byråer som både har modeller og tilgang til anonymisert materiale hvor opphavsrettighetene er ivaretatt. Så, med mindre bedriften positivt har avtalt med deg å benytte slikt materiale etter at du har sluttet, vil bedriften være forpliktet til å fjerne dette ved din fratreden. Det er åndsverkslovens § 104 som regulerer dine rettigheter. Men utgangspunktet er at dette er avtalebasert og innholdet i den inngåtte avtalen må fortolkes og fastslås før en kan fatte en klar konklusjon i det enkelte tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: