Begjæring om utlegg til avviklet bedrift

Publisert: 25.01.2021
Emneord:

Fått avgjort sak i Forliksrådet der motpart skal betale meg penger. De tapte saken da de ikke dukket opp på møtet. De har ikke betalt og jeg skal da sende inn en «begjæring om utlegg» og må betale et gebyr på nesten 2000,-. Det er jo motpart som skal betale dette tilbake forhåpentligvis. Men vet at de har avviklet bedriften sin nylig og er ikke å få tak i på tlf. De står fortsatt registrert i Brønnøysundregisteret. Kan de slippe å betale fordi de ikke har firmaet nå?Saken har snart vart i 2 år.

Svar:

Det er nok slik at den som begjærer tvangsfullbyrdelse (utlegg) er ansvarlig for gebyret overfor namsmannen. Dette er en kostnad som du kan kreve dekket sammen med resten av kravet.

Dersom motparten er et selskap som er avviklet, så beror resten av svaret på hvilket selskap det er tale om. Dersom det er et aksjeselskap (AS), så skal det kunngjøres kreditorvarsel før avvikling og senere sletting. Som kreditor til et AS så må du forholde deg til selskapsformuen. Dersom den er null, så er det nok ikke store utsikter til dekning. Unntak dersom selskapet har betalt ut til eierne, da kan du forholde deg til eierne inntil det de har mottatt. Egne regler for så kalt styreansvar, dersom ansvarlige personer i selskapet har opptrådt klanderverdig i driften av selskapet, og dette har sammenheng med ditt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: