Beholde arvede midler ved skilsmisse

Publisert: 09.10.2019

Kan jeg få tilbake arv hvis den har blitt brukt til bilkjøp når vi skal skilles?

Svar:

Du kan kun kreve å holde den beholdne verdien av arven utenfor delingen. En bil vil gjerne synke i verdi. Dersom du f.eks har kjøpt en bil til kr. 500 000 med arvede midler, og bilen på skjæringstidspunktet (som regel tidspunktet for brudd eller separasjon) er verdt kun kr. 300 000 vil du bare kunne kreve beløpet på kr. 300 000 skjevdelt, dvs. holdt utenfor likedelingen mellom dere.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: