Beregning av barnebidrag ved ny samboer

Publisert: 11.10.2021

Jeg har to barn, som jeg har 80% av tiden og mottar barnebidrag fra tidligere ektefelle regnet ut fra kalkulatoren på nav.no. Jeg overtok huset i skillsmisseoppgjøret. Nå har jeg fått meg en ny samboer, som skal kjøpe seg inn 50% i min bolig, som jeg nå eier 100% av. Skal beløpet hun betaler meg for sin andel regnes med i inntektsgrunnlaget ved beregning av barnebidraget? Har det noe å si om jeg benytter pengene til å betale ned en del av lånet jeg har på huset?

Svar:

De pengene du mottar fra din nye samboer, for at hun kjøper seg inn i din bolig er ikke skattbar inntekt. Den skal derfor ikke gå inn i beregningsgrunnlaget NAV benytter for beregning av barnebidraget.

Ved fastsettelse av barnebidrag har ny samboer og deres inntekt ingen selvstendig betydning, men det kan få betydning ved vurdering av den bidragspliktiges evne til å betale bidraget,.

Fastsettelse av bidrag gjøres konkret basert på deres økonomiske situasjon. Det vil dessverre ikke være mulig å svare på om bidraget ditt blir påvirket av endring i din sivile status, uten å ha flere opplysninger om deres økonomiske forhold.

Bidragskalkulatoren på NAV sine nettsider kan være til god hjelp, for å kontrollere om bidraget dere har i dag er riktig eller om det bør justeres.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: