Beregning av pensjon ved gradert uførhet

Publisert: 06.10.2020

Stiller et spørsmål som det er vanskelig å få et skikkelig svar på andre steder. Er i ferd med å få en gradert uføre i januar. Jeg har hørt at man kun opparbeider pensjon når man jobber minst 50 %. Vil da ha en 40 % uføredel.

Svar:

Reglene for beregning av tilleggspensjon når en mottar delvis uførepensjon, skal sikre at en får beregnet pensjonspoeng basert på den faktiske lønnsinntekten. Du må ta kontakt med NAV for å få en avklaring på hvorledes dette slår ut i ditt tilfelle. Men det opplagte, er at siden alle norske lønnsmottakere betaler trygdeavgift av sin lønn, så vil en opparbeide pensjonspoeng av all lønn, samt poengår. Men det er ulike tekniske beregningsforhold som spiller inn på et individuelt grunnlag.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: