Beregning av sykepenger for vikar

Publisert: 22.01.2021

Jeg er vikar på en sykehjem, ble smittet av covid-19 etter å ha jobbet direkte med smitten, var sykemeldt ca. 2 måneder. Jeg fikk utbetalt for 3 dager som jeg stod oppført på, før jeg gikk i sykemelding. Jeg har forståelse for at arbeidsgiver må gjennomsnittsberegne lønn for sykemeldingsperioden, slik at jeg får lønn for perioden selv om jeg ikke hadde flere avtalte vakter i de første 16 dager. Eller?

Svar:

Sykepengegrunnlaget beregnes etter din inntektshistorikk. Du bør kontakte NAV for å få klarlagt om dine sykepenger beregnes riktig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: