Beskatning av sekundærbolig ved arbeid i utlandet

Publisert: 11.11.2021

Min datter er bosatt i Japan, og er snart ferdig med seks års studier der. Hun har hatt fullt lån i Lånekassen alle disse årene. Til våren starter hun i en jobb i Tokyo. Firmaet ordner arbeidstillatelse/oppholdstillatelse /forsikring. Hun eier en leilighet i Oslo, som hun leier ut og betaler skatt for (både formue og på leieinntekter). Denne er registrert som sekundærbolig. Kan hun endre den til primærbolig? Hva må hun gjøre med skatt/jobb/flytting her i Norge når hun starter i jobb?

Svar:

Primærboligen er den boligen, som en bor i og har folkeregistrert adresse. Sekundærbolig er en bolig, som en selv ikke bor i. Hvis hun bor i Tokyo, så plikter hun å melde flytting. Sondringen mellom primær- og sekundærbolig, er relevant hvor en har flere boliger. Sondringen har betydning for verdsettelsen ved ligningen, dvs. ligningsverdien, samt for beskatning av gevinst/tap ved salg. Om hun skal betale formuesskatt i Norge eller Japan, avhenger av skatteavtalen mellom Norge og Japan. Den fastsetter at hun må betale skatt i Norge av formue som befinner seg i Norge, selv om hun arbeider, bor og skatter til Japan for sin arbeidsinntekt der.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: