Beste måten å gjennomføre arveoppgjøret

Publisert: 18.02.2021

Far er død. Mor lever. To brødre/arvinger. Far etterlater seg penger/fond/hytte/biler. Yngstemann skal arve huset, etter avtale for mange år siden. Eldstemann ble etter fars død «fratatt» arv av hytte etter en konfrontasjon/overenskomst for et par år siden, dette skriftlig på et notat vår mor innehar. Er dette lovlig/rett måte å trekke arv på? Hva er best for alle parter, uskiftet/skiftet bo? Mor og arvinger ønsker å «gjøre opp» nå. Hva må betales i avgifter og hva er smartest/riktig å gjøre?

Svar:

Per i dag er det ingen arveavgift.

Bestemmelser om fordeling av arv må være gjort i testaments form for å være gyldige, så et notat vil normalt ikke tilfredsstille dette. Det er også slik at barn har rett til en minste pliktdelsarv.

Hva som er best av uskifte eller skifte, er det vanskelig å gi noe svar på. Dersom det skiftes, har deres mor rett til ektefellearv med 1/4.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: