Bestrider grunnlag for skriftlig advarsel fra arbeidsgiver

Publisert: 23.09.2021
Emneord:

Har hatt drøftelsesmøte og arbeidsgiver har gitt beskjed om at jeg får skriftlig advarsel for å komme for sent. Jeg mener grunnlaget for advarselen er feil da jeg inngikk muntlig avtale med leder om trening grunnet skade. Bør jeg akseptere advarselen eller komme med protokolltilførsel hvor jeg bestrider grunnlaget?

Svar:

Hvis du ikke er enig i grunnlaget for advarslen bør du få protokollert at du bestrider grunnlaget ja. Det bør også gis en kort begrunnelse for hvorfor advarselen bestrides.

Med vennlig hilsen, advokat Susanne Danielsen

Del denne artikkelen: