Betale inntektsskatt utenfor Norge?

Publisert: 21.02.2018

Jeg har statsborgerskap til et Øst-Europeisk land som ikke ligger i EU. Jeg er hverken norsk statsborger eller har norsk oppholdstillatelse, men jeg har en bankkonto i Norge fra mitt tidligere opphold i riket. Jeg arbeider for et engelsk selskap og har lyst til å få lønna tilsendt den norske kontoen min. Spørsmål; må min inntekt bli deklarert og beskattet i Norge ?

Svar:

Normalt ikke. Hvis du ikke bor her, og heller ikke arbeider her, vil det ikke bli snakk om norsk inntektsskatt.

Del denne artikkelen: