Betale skatt på gavebeløp?

Publisert: 22.03.2021

Min mor skal overføre et større beløp til meg, som jeg skal bruke til å investere i bolig. Beløpet er på over 300 000. Må de skatte eller jeg skatte av dette? Må det eventuelt fordeles over flere beløp over lengre tid?

Svar:

Det er ikke inntektsskatt eller arveavgiften på beløpet. Arveavgiften ble avskaffet i 2014. Man har generelt sett ingen meldeplikt for arv eller gave, men man har plikt til å opplyse i skattemeldingen om mottatt arv og gave på 100 000 kroner eller mer.

Arveavgift er et politisk spørsmål og eventuell regjeringsendring kan medføre at arveavgiften gjeninnføres.

Dersom gaven medfører at du får formue på over 1,5 millioner (2021-sats), så vil det overskytende utløse formuesskatt.

Del denne artikkelen: