Betaler for mye barnebidrag

Publisert: 01.12.2021

Skilte lag med min kone for 8 år siden, hatt 50-50 samvær i 4 år. Barnemor nektet å signere kontrakt første 3 årene, dvs. at NAV fortsatte å kreve bidrag. NAV forklarte de trengte kontrakt for å endre. Har alltid betalt 50 % på ski o.l. også for å unngå konflikt, selv da bidrag skulle dekke slikt. Hun er _vesentlig_ bedre stilt enn meg økonomisk, lykkes ikke i å etablere dialog rundt bidragene og lurer derfor på om jeg juridisk kan kreve refusjon. Kan enkelt fremlegge bevis på når 50-50 startet.

Svar:

Det er mulig å kreve endring av bidrag tilbake i tid, men utgangspunktet er at terskelen er høy for å kreve endring, og enda høyere om endringen kreves mer enn et år tilbake i tid.

For at endring av bidraget skal skje tilbake i tid, må det ifølge loven foreligge sterke grunner. Det er ikke tilstrekkelig at bidraget har vært for høyt i forhold til for eksempel inntekt eller gjennomført samvær. For at det skal foreligge en sterk nok grunn, må det være en interesseovervekt, altså at den enes behov for endring av bidraget med tilbakevirkende kraft må veie vesentlig tyngre enn hensynet til den andre.

Hensynet til bidragsmottakeren (her: mor) vil her veie tyngre ettersom bidraget faktisk er betalt, dette fordi hun har innrettet seg etter det betalte bidraget.

Du kan be om en ny vurdering av bidragssaken hos NAV og du kan også kreve at de vurderer endring av bidraget tilbake i tid.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: