Betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyret

Publisert: 20.12.2021

Vi er fire søsken, som har eid en hytte sammen som vi arvet fra våre foreldre for noen år siden. Den ene parten i sameiet har nå blitt løst ut etter eget ønske. Vi lurer på hvem som skal betale dokumentavgift og tinglysingsgebyret? Dette ble ikke avtalt på forhånd.

Svar:

Det er den som ber om tinglysning, som skal betale tilhørende dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Normalt vil det være den som mottar/erverver eiendommen, som står som bestiller overfor kartverket og igjen den som står ansvarlig for å betale disse omkostningene dit. Partene kan naturligvis avtale noe annet.

Det er dog vanlig også i kontraktssammenheng at det er den som erverver/mottar, som står for betalingen til kartverket.

Jeg vil nevne her at dere er ikke pålagt å tinglyse en slik eierovergang hos kartverket. Kontrakten om overgangen av eierskap er gyldig uten at slik tinglysning skjer. Når det gjelder registrering av eierskapet knyttet til skatt og kommunale avgifter kan kontrakten forevises som grunnlag for dette.

Tinglysning gir imidlertid rettsvern for sitt eierskap, og er i de aller fleste tilfeller anbefalt og i noen grad kan dette være påkrevet knyttet til for eksempel en banks opplåning i boligen ved erverv.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: